2014 U-18 Team Ontario

U-18 Team Ontario 2014 Canada CUP Winner

Team Red (Canada CUP Winner): Arbrash Khan, Arslan Khan, Andre Maddela, Vishal Ram, Amrinder Atwal, Emanuel Khokhar, Rohan Kundlass, Prushoth Wijayaraj, Kurt Ramdath, Yagnesh Patel, Aran Pathmanathan, Ravish Kamath, Harman Sidhu, Thursaanthhan Anantharajan, Abhay Vashi

Coaches: Farooq Kirmani, Zubin Surkari
Manager: Shah Zafar

Team Green (Runner UP):
Akash Gill, Afnan Ayubi, Arun Galva, ALI IRFAN, Parney Katnawer, MAMIK LUTHRA, Rahul Prabhakar, Zaeem Sagri, Nikhil P Sharma, Shlok Patel, Muhammad Siddique, Robin Sidhu, AMISH TAPLOO, Harsh Thakkar, Lakshan Wimalasooriya

Coaches: Kantharatnam Shanthikumar, Sanjeewa Perrera
Manager: Praim Persaud